OBAVJEŠTENJA

30/5/2018/

30.05.2018. Dana 17.04.2018.god. u prostorijama NOSBiH održan je sastanak Tehničke komisije za izmjene
   i dopune Mrežnog kodeksa.

   (Preuzmite dokument)

04.05.2018. 
Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), na svojoj sjednici  održanoj 
   18. aprila   2018. godine, u skladu sa svojim nadležnostima definiranim zakonom, donijela 
   je odluku o tarifi za rad Nezavisnog operatora sistema u BiH za 2018.godinu. Više pojedinosti 
   o tarifi možete vidjeti ovdje:
   (Preuzmite dokument)


30.04.2018. Nabavka softverskog osiguranja za Microsoft proizvode i usluge.
   (Preuzmite dokument)

31.03.2018. Obavještenje-Završni sastanak Tehničke komisije za izmjenu Mrežnog kodeksa. Dana
   17.04.2018.god. sa početkom u 11:00h, u prostorijama NOSBiH biće održan završni sastanak
   Tehničke komisije za izmjenu Mrežnog kodeksa na kojem će biti razmatran nacrt novog
   Mrežnog kodeksa. Sastanak je otvoren za javnost.


11.03.2018. Obavještenje o nabavci – Nabavka tonera putem postupka konkurentskog zahtjeva. Nezavisni
   operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak nabavke za ''Nabavka
   tonera'' te se za predmetnu nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-1-3-3-4/18.

   (Preuzmite dokument)

02.03.2018. Ispravku za obavještenje o nabavci za ''Nabavka usluge održavanja korporativnog IT sistema
   NOSBiH-a'' broj: T-NOSBIH-O-08/17.

   (Preuzmite dokument)

12.01.2018. Obavještenje o nabavci – Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2017.
   godinu. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini provodi konkurentski postupak
   nabavke za 
''Nabavka usluge revizije finansijskih izvještaja NOSBiH-a za 2017. godinu'' te se za
   predmetnu 
nabavku objavljuje Obavještenje o nabavci 1253-7-2-1-3-1/18.
   (Preuzmite dokument)