ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План јавних набавки

Јавне набавке обављају се у складу са планираним активностима и Тарифом одобреном за 2017. годину при чему је потребно постићи: најефикаснији начин коришћења јавних средстава, имајући у виду сврху и предмет јавне набавке; извршење набавке и закључење уговора о јавној набавци, у складу са законом утврђеним поступцима; предузимање свих потребних мјера којима ће се омогућити праведна и активна конкуренција међу потенцијалним добављачима, њихов једнак и недискриминирајући третаман те транспарентност поступка.
(Преузмите документ)