JAVNE NABAVKE

Plan javne nabavke

Javne nabavke obavljaju se u skladu sa planiranim aktivnostima i Tarifom odobrenom za 2017. godinu pri čemu je potrebno postići: najefikasniji način korištenja javnih sredstava, s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke; izvršenje nabavke i zaključenje ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa zakonom utvrđenim postupcima; preduzimanje svih potrebnih mjera kojima će se omogućiti pravedna i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, njihov jednak i nediskriminirajući tretaman te transparentnost postupka.
(Preuzmite dokument)