ОБАВЈЕШТЕЊА

30/5/2018/

30.05.2018. Дана 17.04.2018.год. у просторијама НОСБиХ одржан је састанак Техничке комисије за
   измјене и допуне Мрежног кодекса.
   (Преузмите документ)

04.05.2018. Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), на својој сједници
   одржаној 18. априла   2018. године, у складу са својим надлежностима дефинисаним
   законом, донијела је одлуку о тарифи за рад Независног оператора система у БиХ за
   2018.годину. Више појединости о тарифи можете видјети овдје:
   (Преузмите документ)

30.04.2018. Набавка софтверског осигурања за Microsoft производе и услуге.
   (Преузмите документ)

31.03.2018. Обавјештење-Завршни састанак Техничке комисије за измјену Мрежног кодекса. Дана
   17.4.2018. године са почетком у 11:00, у просторијама НОСБиХ-а биће одржан завршни
   састанак Техничке комисије за измјену Мрежног кодекса на којем ће бити разматран
   нацрт новог Мрежног кодекса. Састанак је отворен за јавност.


11.03.2018. Обавјештење о набавци - Набавка тонера путем поступка конкурентског захтјева. 
   Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски поступак
   ''Набавка тонера'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци
   1253-7-1-3-3-4/18.
   (Преузмите документ)

02.03.2018. Исправку за обавјештење о набавци за ''Набавка услуге одржавања корпоративног ИТ
   система НОСБиХ-а'' број: Т-НОСБИХ-О-08/17.

   (Преузмите документ)

12.01.2018. Обавјештење о набавци – Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за
   2017. годину. Независни оператор система у Босни и Херцеговини проводи конкурентски
   поступак набавке за ''Набавка услуге ревизије финансијских извјештаја НОСБиХ-а за 2017.
   годину'' те се за предметну набавку објављује Обавјештење о набавци 1253-7-2-1-3-1/18.

   (Преузмите документ)